wijzigingen voor nieuwe én bestaande leden per 1-11-2019

Het blijkt dat een deel van onze leden in de herfst en winter bij voorkeur vaker dan afgelopen seizoen in een zaal traint. Uiteraard wil de VSL aan deze wens zo veel mogelijk gehoor geven. Naast comfort leren onze deelnemers|deelneemsters in een zaal belangrijke nieuwe vaardigheden, die ook tijdens wedstrijden op het veld heel nuttig zijn.

Er zitten wel extra kosten aan: een kleine gymzaal huren kost ongeveer € 15 per uur. Door deze extra kosten zijn er gevolgen voor de abonnements- en eenmalige lidmaatschapskosten voor nieuwe én bestaande leden. Ook de trainingen zullen veranderen. Wij blijven ernaar streven om onze trainingen en activiteiten zoals Train als een Prof in de schoolvakanties en het voetbaltoernooi op Derde Kerstdag voor elke Leusdense ‘voetbalbaas’ zo betaalbaar als mogelijk te houden. Er zijn speciale regelingen.

De trainingsblokken van met name de vrijdagavond- en zondagochtendtrainingen beginnen aardig vol te raken. Dat is positief. Binnenkort zijn we daardoor in staat om deze groepen te gaan splitsen in twee nieuwe groepen: een speciale groep voor de O9- en O10-deelnemers|deelneemsters. En een speciale groep voor de O11- en O12-deelnemers. De veiligheid en omstandigheden om ieder individueel lid zich sneller te kunnen laten ontwikkelen nemen hierdoor toe. Bij uitzondering worden kinderen in een andere groep dan hun leeftijdscategorie ingedeeld.

Om de bestaande deelnemers in trainingsblokken van circa 4 weken optimaal de ruimte te geven om zich te kunnen ontwikkelen, zijn er vanaf nu nieuwe instroommomenten voor nieuwe deelnemers. In de eerste week van een nieuwe maand mogen nieuwe deelnemers starten.

De veranderingen en hogere huurkosten in de herst- en winterperiode hebben gevolgen voor de hoogte van de contributie en eenmalige inschrijfkosten.

De wijzigingen zijn:

  • Bestaande leden die al in het seizoen 2018-2019 mee deden, blijven € 2 per training betalen. Dit kan ook met een 10-rittenkaart voor € 20.
  • De maandabonnementen voor alle huidige leden gaat per 1-1-2020 omhoog van € 10 naar € 11.
  • Ook over de maand augustus is lidmaatschapsgeld verschuldigd.
  • Nieuwe leden die zich na 1-11-2019 aanmelden betalen € 15 lidmaatschap per maand. En eenmalig € 15 inschrijfkosten. Zij sluiten een abonnement tot het einde van het seizoen, 30 juni 2020, af. Zij hebben niet de mogelijkheid om € 2 per training of met een 10-rittenkaart te betalen.
  • Er zijn speciale regelingen voor deelnemers waarbij de financiële positie het (tijdelijk) niet mogelijk maakt om bovenstaande kosten te dragen. Daarvoor hebben we speciale regelingen, zodat ieder Leusdens kind mee kan doen.
  • De regeling om het VSL-kledingpakket voor € 20 borg te huren blijft van kracht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *